Έρευνα

 Το Ινστιτούτο μας δραστηριοποιείται στους παρακάτω ερευνητικούς τομείς:

 1. Πεδολογία, Χαρτογράφηση εδαφών, Ταξινόμηση εδαφών, Αξιολόγηση εδαφών.

 2. Ρύπανση και αποκατάσταση εδαφών και υδάτινων οικοσυστημάτων, στο πλαίσιο της ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης αυτών.

 3. Μηχανογράφηση εδαφολογικών δεδομένων, Βάσεις δεδομένων, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα.

 4. Υποβάθμιση εδαφών και γαιών (διάβρωση, ερημοποίηση, αλάτωση, αλκαλίωση, μείωση βιοποικοιλότητας) μέτρα αποκατάστασης αυτών.

 5.  Αρδευτικές ανάγκες καλλιεργειών.

 6. Γονιμότητα εδαφών, Θρέψη φυτών, βιολογία εδάφους.

 7.  Διαχείριση στερεών αγροτικών αποβλήτων,  και ιλύος αστικών λυμάτων.

 8. Καλλιεργητικές πρακτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ερευνητικά Έργα

Ολοκληρωμένα

 1. Ψηφιοποίηση των εδαφολογικών μελετών και χαρτών. (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος, Δ. Αραπάκης)
 2. Wildfire, soil erosion and the risk to aquatic resources: evidence from the burnt Evrotas River basin, southern Peloponnese, Greece  στο   NERC –UK. (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 3. Με τη βοήθεια Η/Υ αξιολόγηση των εδαφών του Νομού Βοιωτίας. (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 4. Δημιουργία Μοντέλου πρόβλεψης της διάβρωσης της διάβρωσης. (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 5. Μελέτη των απωλειών από την Ν-χο λίπανση και η ρύπανση του περιβάλλοντος στην περιοχή της Κωπαϊδας Βοιωτία. (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 6. Strategies for the quality and promotion of Mediterranean agricultural products. (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 7. Landslides  in  the  thick  loess  of  Northwest  China: Mechanisms and Mitigation, Contract No: CI1*-92-0004 ". (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 8. Comparative  Evaluation Of  Methods On Sampling And Sample Preparation Of Soils Contract No SMT-CT96-2085 (DG12-CZJU).” (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος) 
 9. Comparative  Evaluation of methods on sampling and sample preparation of soils. SMT-CT96-2085 (DG12-CZJU). (Coordinator : Dr. Sideris Theocharopoulos)
 10. Functional Tools for Pesticide Risk Assessment and Management»-Acronym: FOΟPRINT, fp6-2004-ssp-4 (2006-2009). (Coordinator of EU-Project: I. Dubus BRGM, Orlean, France and Partner for NAGREF Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 11. Environmental study plus maps, in region Gazi-Herakleion Crete (2002-2008). (Coordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 12. Denitrification in agriculture, air, and water pollution COST ACTION 856, Food and Agriculture (FA),CORDIS FTE PROJECT (2004-2007). (Coordinator Prof. Dr. H. Bothe, Partner from Greece WG2 &W 3 Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 13. Biological indicators of soil quality in Greek soils and their relation to agricultural practice”, (2002-2004). NAGREF-British Council project, co-cordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou
 14. Estimation of soil pollution using of the soil bioindicators (Dem’95 NAGREF Project, 1998-2004) . (Coordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 15. Volcanic Soil Resources in Europe. Cost Action 622 (2001-2004), Coordinator François BARTOLIC.N.R.S.,Nansy France) Partner from SSIA, WG2&WG3. Dr. E. Vavoulidou-Theodorou.
 16. Impact of pesticide of soil biodiversity (NAGREF and British Council project (1998-2001). Partner from NAGREF Dr. E. Vavoulidou-Theodorou
 17. Enchytraeidae-Ringtest with cooperation of relevant organizations in EU-ECB (ISPRA, BBA and ECT, (1996-1999) Partner for NAGREF Dr. E. Vavoulidou-Theodorou
 18. Soil evaluation and soil fertility with thematic maps, in Region on Archanes Herakleion-Crete (2004-2005). (Coordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 19. Soil evaluation with thematic maps, in region Messara -Herakleion-Crete (2003-2004). (Coordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 20. Environmental study plus maps, in region Malia-Herakleion -Crete (2001-2003). (Coordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 21. Environmental study-Soil survey with thematic maps in region Gorgopotamos- Lamia Central Greece.( 2000-2002). (Coordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 22. Soil survey and mapping of a peat area “Tennagi –Philippi” by Kavala-Drama in NE Greece) (1998-2002). (Coordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 23. Improvement of genetic material and production of the creeps products in different Vineyards regions e.g. Hrakleion-Crete, Zitsa-Ioannina, Lemnos and Samos island: 4b-Action:Soil survey and mapping. INTERREG II (1998-2002). (Coordinator for 4b Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 24. Γονιμότητα εδαφών και επίδραση του ασβεστίου και βορίου στη θρεπτική κατάσταση, απόδοση και ποιότητα καρπού της μηλιάς και ροδακινιάς στην περιοχή Ειρηνούπολης, Ν. Ημαθίας στα πλαίσια του Συστήματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Καλλιεργειών. (Συντονιστής: Δρ. Καββαδίας Β.)
 25. Επαναχρησιμοποίηση των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων παραγωγής καπνοφυταρίων για την παραγωγή μικρών λαχανικών με μειωμένη περιεκτικότητα σε νιτρικά, στο Νομό Καρδίτσας. Διάρκεια Προγράμματος: 2007-2008. (Συντονιστής: Δρ. Καββαδίας Β.)
 26. Μελέτη και αποτίμηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο δασικό οικοσύστημα της ζώνης της ελάτης του Ταϋγέτου. (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Αρχιμήδης - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ» Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II, 2003). Διάρκεια Προγράμματος: 2004-2006. (Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Ινστιτούτο: Δρ. Β. Καββαδίας)
 27. Ε-mensa: e-Platform Technologies for the European Agro-food Supply Chain, Contract no.: 007124 , FP6, Priority 5, Food Quality and Safety. (Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Ινστιτούτο: Δρ. Β. Καββαδίας)
 28. CEMAS: Residues of 1,3-Dichloropropene and related compounds in ground water in Greece-2005 to 2007. StudynumberCEMS-2574. Διάρκεια Προγράμματος: 2005-2007. (Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Ινστιτούτο: Δρ. Β. Καββαδίας)
 29. ΚASSA «Knowledge Assessment and Sharing on Sustainable Agriculture». 6th FP Specific Support Action-SSA, Sub priority 1.1.6.3. “Global Change and Ecosystems”. Διάρκεια Προγράμματος: 2004-2005. (Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Ινστιτούτο: Δρ. Β. Καββαδίας)
 30. ΝAGREF+PPO «Sustainable fertigation techniques for vegetable production in Greece». Marie Curie Host Fellowships for the transfer of knowledge (ToK), FP6-2002-Mobility 3. 2004-2005. (Συντονιστής: Δρ. Καββαδίας Β.)
 31. Possibilities and limits for the friedly to the environment application of sewage sludge to the soil system. (Dr. P. Kouloubis)
 32. ENVIREG: Μελέτες,   αναλύσεις   εδάφους, τεχνική   βοήθεια,    διάδοση γεωργικών  πληροφοριών  και σχέδια επιδείξεως που αφορούν τη χρησιμοποίηση  για γεωργικούς  σκοπούς  λιπασματοποιηθέντος υλικού και ιλύων καθαρισμού αστικής προέλευσης." (Δρ. Π. Κουλουμπής)

Σε εξέλιξη

 1. «Strategies to imProve and pROtect SOil and water quality from the Disposal of OLive oil mills’ wastes in the Mediterranean». LΙFE+, Environmental Policy and Governance. Συμμετοχή τριών χωρών και 8 φορέων συνολικά. (ΕπιστημονικόςΥπεύθυνος: Δρ. Ντούλα Μαρία)
 2. GS Soil-Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data (ΕπιστημονικόςΥπεύθυνος:  Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 3. Sustainable strategies for the improvement of seriously degraded agricultural areas: The example of Pistachia vera L. (AGROSTRAT). LIFE 2011 ENV/GR/000951 (ΕπιστημονικόςΥπεύθυνος: Δρ. ΝτούλαΜαρία)
 4. Αξιολόγηση της ποιότητας και αριστοποίηση του εδαφοβελτιωτικού  που παράγεται από την συνκομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των αστικών αποβλήτων και φυτικών απορριμμάτων στην Ε.Μ.Α.Κ. του Ν. Χανίων (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Π. Κουλουμπής)
 5. Εvaluation of the use of  137Cs technique to study the soil water erosion in Central Greece with rainfall simulator - Αξιολόγηση της χρήσης της τεχνικής του  137Cs για τη μελέτη της διάβρωσης από το νερό στη Κεντρική Ελλάδα με τη χρήση προσομοιωτή βροχόπτωσης. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 6. “ARIDWASTE: Development Of Specific Agricultural Practices With The Use Of Recycled Wastes Suitable For Intensively Cultivated Mediterranean Areas Under Degradation Risk”(ΑRΙΜnet CALL, 2012-2014) (Συντονιστής: Δρ. Β. Καββαδίας)
 7. "ΟLIVE-CLIMA: ΟLIVE crop management practices focused on CLIMAte change mitigation and adaptation" (LIFE+, 2012-2017). (Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΙΕΑ: Δρ. Β. Καββαδίας)
 8. "Ολοκληρωμένες Tεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την Διαχρονική Παρακολούθηση της Ρύπανσης των Εδαφών από την Διάθεση Αποβλήτων Ελαιοτριβείων (ΓεωΔιαμετρις-GeoDiametris)", ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΗΣ (2012-2014) (Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΙΕΑ: Δρ. Β. Καββαδίας)
 9. "Πληροφοριακό Σύστημα Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΣΑΑ)" ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων Στα ΤΕΙ (2012-2014). (Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΙΕΑ: Δρ. Β. Καββαδίας)

Εξοπλισμός

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών (ΙΕΑ) είναι εξοπλισμένο με μεγάλο αριθμό οργάνων και συσκευών τελευταίας τεχνολογίας για μετρήσεις στο εργαστήριο και στον αγρού. Επιπροσθέτως ο εξοπλισμός αυτός εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς. Το προσωπικό του εργαστηρίου εκτός από την μακρόχρονη εμπειρία του στις χημικές αναλύσεις εκπαιδεύεται συνεχώς στις νέες τεχνολογίες με σεμινάρια και συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς διεργαστηριακούς ελέγχους. 

Τα εργαστήρια του ΙΕΑ διαθέτουν:

 1. Ατομική απορρόφηση με φλόγα (Varian 220FS).
 2. Ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη (Varian 240).
 3. Σύστημα ψηφιακής χαρτογραφίας και τηλεσκόπησης (GIS-IP).
 4. Σύστημα λεπτών τομών και ψηφιακής ανάλυσης.
 5. Φασματόμετρα.
 6. Φλογοφωτόμετρα.
 7. Φασματόμετρο υπέρυθρης ακτινοβολίας (FT-IR) (προσωρινά μη διαθέσιμο).
 8. Ιοντικό Χρωματογράφο.
 9. Αέριο χρωματογράφο με φασματοσκοπία μάζας (GS-MS).
 10. Υγρό χρωματογράφο υψηλής πίεσης (HPLC).
 11. Συσκευή πέψης αζώτου (Kjedhal).
 12. Συσκευή πέψης εδαφών για προσδιορισμό μετάλλων.
 13. Συσκευές μέτρησης pΗ και αλατότητας
 14. Συσκευή παρασκευής υπερκάθαρου νερού.
 15. Συσκευή προσδιορισμού ολικού οργανικού άνθρακα.
 16. Κλίβανοι επώασης. 
 17. Ανακινητήρες. 
 18. Φυγόκεντροι.
 19. Ηλεκτρονικές ζυγαριές με ακρίβεια της τάξης 3 και 4 δεκαδικών ψηφίων. 
 20. Πλήρης εξοπλισμός προετοιμασίας εδαφικών, φυτικών δειγμάτων για ανάλυση οργανικών υλικών και compost. 
 21. Μικροσκόπια. 
 22. Στερεοσκόπια. 
 23. Δειγματολήπτες εδάφους. 
 24. Δειγματολήπτες επιφανειακού νερού. 
 25. Κόσκινα διαφόρων διαμετρημάτων.

Επιπλέον το Ινστιτούτο διαθέτει τέσσερα θερμοκήπια, βοηθητικούς χώρους και εγκατεστημένο λυσίμετρο όπου μπορούν να εκτελεσθούν πειραματικοί σχεδιασμοί και μελέτες τόσο για ερευνητικά προγράμματα όσο και για συνεταιρισμούς, αγρότες, ιδιώτες και Φορείς του Δημοσίου.

Εργαστήρια

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
  Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας διαθέτει ένα από τα πλέον σύγχρονα χημικά εργαστήρια εξοπλισμένο κατάλληλα ώστε να μπορεί να αναλάβει αναλύσεις εδαφών, νερών, φυτικών ιστών, λιπασμάτων και οργανικών υλικών (κομπόστ). Η μακρόχρονη εμπειρία του προσωπικού (ερευνητικού και μη) διασφαλίζει την αξιοπιστία και ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, στόχος του εργαστηρίου, του προσωπικού και της Διοίκησης του Ινστιτούτου είναι η εξυπηρέτηση των αγροτών, συνεταιρισμών και λοιπών φορέων αλλά και ιδιωτών στο μικρότερο δυνατό χρόνο.
  Εδάφη
   • Μηχανική ανάλυση (κοκομετρική σύσταση)
   • EC, CaCO­­­­­­3, pH, CEC, Οργανική ουσία
   • Υδατοδιαλυτά και ανταλλάξιμα ιόντα, SAR, ESP
   • Θρεπτικά (π.χ. Άζωτο, Φώσφορο κλπ)
   • Ιχνοστοιχεία (π.χ. Βόριο κλπ)
   • Βαρέα μέταλλα
   • Αξιολόγηση κατάστασης εδαφών, σύσταση λίπανσης

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 για τις παρακάτω εδαφικές αναλύσεις :

   • Οργανική Ουσία
   • Διαθέσιμος Φώσφορος
   • Ολικό Άζωτο
   • Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων
   • Ανταλλάξιμο Κάλιο
   • Ανταλλάξιμο Νάτριο
   • Ανταλλάξιμο Ασβέστιο
   • Ανταλλάξιμο Μαγνήσιο
   • Ολικό Κάδμιο
   • Διαθέσιμα μέταλλα (Cu, Mn, Zn,Fe)

ενώ σύντομα πρόκειται να διαπιστεύσει το σύνολο των αναλύσεων του για τις οποίες αυτή τη στιγμή εφαρμόζει πρότυπες μεθόδους.

Νερά άρδευσης

   • pH, EC, BOD, COD, K, Na, Ca, Mg
   • Cl, SO4, CO3, HCO3
   • P, N-NO3, N-NH4
   • Cu, Zn, Fe, Mn, B, Cr, Ni, Pb, Cd
   • ESP, SAR
   • Αξιολόγηση ποιότητας νερών

Φυτικοί ιστοί

   • N, P, K, Ca, Mg, B
   • Ιχνοστοιχεία - Βαρέα μέταλλα
   • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών διαθέτει πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο για την προετοιμασία των εδαφικών δειγμάτων το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 17025.

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών διαθέτει εργαστήριο φυσικών ιδιοτήτων για τον προσδιορισμό παραμέτρων και τη διεξαγωγή μετρήσεων σε εδάφη:

   • Ισοδύναμο Υγρασίας
   • Σημείο μόνιμης μάρανσης
   • Υδατοκορεσμός
   • Ταχύτητα διήθησης
   • Ολική υγρασία
   • Συντελεστής υδατοπερατότητας

 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΜΩΝ

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών διαθέτει εργαστήριο εφοδιασμένο με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την  παρασκευή λεπτών τομών για τη μελέτη της δομής των εδαφών.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GIS)

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών διαθέτει εργαστήριο γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (ΓΠΣ) εξοπλισμένο με το λογισμικό ArcGISκαι με συσκευές γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS). Στο εργαστήριο ΓΠΣ υπάρχει επίσης και μεγάλη γκάμα χαρτών σε διάφορες κλίμακες τόσο σε χαρτί όσο και σε ψηφιακή μορφή.

6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών διαθέτει πλήρες εργαστήριο για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων οργανικών υλικών και κομπόστ. Στις εγκαταστάσεις του μπορεί να διενεργηθεί κομποστοποίηση διάφορων υλικών / γεωργικών αποβλήτων τόσο σε μικρή / πειραματική κλίμακα, όσο και σε μεγάλη κλίμακα για χρήση από συνεταιρισμούς ή αγρότες.

Υπηρεσίες

Παροχή Υπηρεσιών προς Αγρότες, Συνεταιρισμούς, Ιδιώτες, Εταιρίες, Δημόσιους Φορείς (κλπ), Κόστος εδαφικών δειγμάτων:

1. Αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων για διαμόρφωση οδηγιών ορθολογικής λίπανσης καλλιεργειών

1.1  Οδηγίες δειγματοληψίας εδαφών
1.2   Οδηγίες προετοιμασίας δειγμάτων
1.3   Αναλύσεις δειγμάτων
1.4   Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

1.5   Σύνταξη έκθεσης σχετικά με την κατάταξη ποιότητας

1.6   Οδηγίες για συνιστώμενη ορθολογική λιπαντική αγωγή

2. Αναλύσεις φυτικών ιστών - φυλλοδιαγνωστική για διαμόρφωση οδηγιών ορθολογικής λίπανσης πολυετών καλλιεργειών

2.1  Οδηγίες δειγματοληψίας φυτικών ιστών

2.2  Οδηγίες προετοιμασίας δειγμάτων

2.3  Αναλύσεις δειγμάτων

2.4  Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

2.5  Οδηγίες για συνιστώμενη ορθολογική λιπαντική αγωγή

3. Αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων για οδηγίες άρδευσης   

3.1  Οδηγίες δειγματοληψίας εδαφών

3.2  Οδηγίες προετοιμασίας δειγμάτων
3.3  Προσδιορισμός φαινομενικής πυκνότητας εδαφών, ισοδύναμο υγρασίας,  

       σημείο μάρανσης.
3.4  Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
3.5  Οδηγίες για ορθολογική άρδευση καλλιεργειών

4.  Αναλύσεις νερών άρδευσης  - καταλληλότητα του αρδευτικού νερού

4.1  Οδηγίες δειγματοληψίας αρδευτικών νερών
4.2  Οδηγίες προετοιμασίας δειγμάτων 
4.3  Αναλύσεις δειγμάτων
4.4  Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
4.5  Οδηγίες ορθολογικής άρδευσης με αλατούχο νερό

Αρχείο Εδαφολογικών Μελετών

Πεπραγμένα

Οδηγίες Δειγματοληψίας Εδάφους

FaLang translation system by Faboba