Επιστημονικά Συνέδρια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. IKONONOU D., ARAPOGLOU D., DOULA M., KAVVADIAS V. (2011). «Monitoring of phenolic compounds in soil from the disposal site of olive oil mill wastewater (OMW)». OLIVEBIOTEQ 2011 Conference, Chania, Crete, October 31st-November 4th. Book of Abstracts p.262.
 2. MAVRAGANIS V., PAPADOPOULOS N. T., KOULOUSSIS N. A., KOULOUMBIS P. (2011) Environmentally friendly bait for the Mediterranean fruit fly Ceratits capitata (Diptera: Tephritidae)». 7th International Symposium MGPR “Paolo Cabras”, Thessaloniki, Greece, 9-11 November.
 3. SOLOMOU A., SFOUGARIS ATH. AND VAVOULIDOU E. (2011).  «Species richness and density of earthworms in relation to soil factors in olive orchard production systems in Central Greece». 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Chania-Greece 2011. (accepted for publication).
 4. CHAROULIS ATH., VAVOULIDOU E., KAVVADIAS V., KARYOTIS TH., THEOCHAROPOULOS S., AND ARAPAKIS D. (2011). «Improving Farming Practices in region of the Municipality Gazi, Crete, Greece». 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Chania-Greece 2011, (accepted for publication).
 5. ZAMANIDIS P., MALTABAR E., PASCHALIDIS C., VAVOULIDOU E. (2011). «Effect of the Substrates upon the Regeneration of the Engrafted Cuttings and the Yield of Engrafted Rooted Vines».12th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Chania-Greece 2011, (accepted for publication).
 6. SOLOMOU A., SFOUGARIS ATH. AND VAVOULIDOU E. (2011). «The effects of farming practices on  earthworms dynamics in olive groves of central Greece». 5th International Oligochaete Taxonomy Meeting, Beatenberg Switzerland 11-15.5.2011, (accepted for publication).
 7. PASCHALIDIS.C., KAVVADIAS V., DIMITRAKOPOULOU S., KORIKI A. (2011). «Effect of Cd and Pb on Growth, Yield and Metal Accumulation in Cabbage». 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Chania-Greece 2011, (accepted for publication).
 8. KAVVADIAS V., PASCHALIDIS C., KORIKI A., BOUGIURA S. L. (2011). «Effect of Zn and N on Growth, Yield and Nutrient Composition of Spinach Grown in Calcareous Soil». 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Chania-Greece 2011, (accepted for publication).
 9. KAVVADIAS V., VAVOULIDOU E., THEOCHAROPOULOS S., CHAROULIS ATH. (2011). «Survey of Soil Properties of Representative Vine, Olive, and Citrus Cultivations in Peloponnese, South Greece». 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Chania-Greece 2011, (accepted for publication).
 10. M.K.DOULA, V.KAVVADIAS, S.THEOCHAROPOULOS, K.ELAIOPOULOS. 2012. Use of clinoptilolite for soil improvement at olive oil mills wastes disposal areas. Proceedings of “ATHENS 2012, International Conference on Sustainable Solid Waste Management”, 28-29 June 2012, Athens, Greece.
 11. V.J.INGLEZAKIS, J.L.MORENO, M.K.DOULA. 2012. Implications and complications arising from the EU legislation on the management of olive oil waste. Proceedings of “ATHENS 2012, International Conference on Sustainable Solid Waste Management”, 28-29 June 2012, Athens, Greece.
 12. M.K.DOULA, S. THEOCHAROPOULOS, V. KAVVADIAS, P. LOLOS. 2012. Disposal of olive oil mills wastes in evaporation ponds: a serious threat for soil quality.  Proceedings of the 3nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, 12-14 September, 2012, Chania-Crete, Greece, pp
 13. A. CHLIAOUTAKIS, A. KYDONAKIS, M.K.DOULA, V. KAVVADIAS, S. SARRIS, S. THEOCHAROPOULOS. 2012. Proposed tool for soil monitoring for olive oil mills wastes disposal areas. Proceedings of the 3nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, 12-14 September, 2012, Chania-Crete, Greece, pp
 14. J.L. MORENO, M. K. DOULA, M. A. SÁNCHEZ-MORENO, C. GARCÍA, V. KAVVADIAS, S. THEOCHAROPOULOS. 2012. Implementation of bioremediation technology to olive oil mill waste disposal area. Proceedings of the 3nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, 12-14 September, 2012, Chania-Crete, Greece, pp
 15. V. KAVVADIAS, M. PAPADOPOULOU, M. DOULA, S. THEOCHAROPOULOS, 2012. Olive mill waste application on soil: effect on soil microbial activity and its relation to soil chemical properties. Proceedings of the 3nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, 12-14 September, 2012, Chania-Crete, Greece, pp
 16. A. CHLIAOUTAKIS, A. KYDONAKIS, M.K.DOULA, V.A.KAVVADIAS, A. SARRIS, N.PAPADOPOULOS. 2012. Geospatial tools for olive oil mills’ wastes (OOMW) disposal areas management. Advances in Geoscoience, EARSeL 2012
 17.  M.K.DOULA, S. THEOCHAROPOULOS, V.KAVVADIAS, P.KOULOUMBIS, 2012. Proposed system for soil quality monitoring at olive mill waste disposal areas. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, 16-18 October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp
 18. V.INGLEZAKIS, M.K.DOULA, S.THEOCHAROPOULOS, V.KAVVADIAS, 2012. Review and discussion on the costs and economic feasibility of olive mill waste treatment methods. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, 16-18 October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp
 19. V. KAVVADIAS, M.K.DOULA, S.THEOCHAROPOULOS, P. KOULOUMBIS, 2012. Lettuce cultivation at an olive mill waste disposal area. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, 16-18 October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp.
 20. J.L.MORENO, M.K.DOULA, M.A.SANCHEZ-MORENO, C.GARCIA, V.KAVVADIAS, S.THEOCHAROPOULOS, 2012. Bioremediation technology implementation at an olive mill waste disposal area. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, 16-18 October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp.
 21. S.THEOCHAROPOULOS, M.K.DOULA, V.KAVVADIAS, P.KOULOUMBIS, 2012. Indicators for monitoring soil quality at olive mill waste disposal areas. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, 16-18 October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp.
 22. F. TINIVELLA, A. MINUTO, L.MEDINI, D.BRUZZONE, M.DOULA, V.KAVVADIAS, 2012. Εffects of OMWW spreading on soil properties and on plant growth of an experimental olive ochard. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, 16-18 October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp.
 23. A. CHLIAOUTAKIS, A. KYDONAKIS, A. SARRIS, N.PAPADOPOULOS, M.K.DOULA, V.KAVVADIAS, 2012. Geo-informatic web-based application for olive mill’s wastes disposal areas management. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, 16-18 October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp.
 24. D. IKONONOU, D. ARAPOLOU, M. DOULA, V. KAVVADIAS. Monitoring of phenolic compounds in soil from the disposal site of olive oil mill wastewater (OMW). OLIVEBIOTEQ 2011 Conference, Chania, Crete, October 31st-November 4th. Book of Abstracts p. 262.
 25. S. THEOCHAROPOULOS, M.K.DOULA, V.KAVVADIAS, N. LIAKOPOULOU, 2012. Olive oil mills waste disposal on soil-Proposed indicators. EUROSOIL 2012, 4th International Congress of the European Confederation of soil science society, 2-6 July 2012, Bari-Italy. Poster presentation.
 26.  M.K.DOULA, V.KAVVADIAS, S.THEOCHAROPOULOS, K. ELAIOPOULOS, 2012. Pilot application of clinoptilolite in an olive oil mill waste disposal area-Soil improvement. EUROSOIL 2012, 4th International Congress of the European Confederation of soil science society, 2-6 July 2012, Bari-Italy. Poster presentation.
 27. V.KAVVADIAS, M.K.DOULA, K.KOMNITSAS, S. THEOCHAROPOULOS, D. ZAHARAKI, V. PERDIKATSIS, 2012. Nickel presence in olive oil mill waste disposal areas. EUROSOIL 2012, 4th International Congress of the European Confederation of soil science society, 2-6 July 2012, Bari-Italy. Poster presentation.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Β., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΧΡΗΣΤΟΥ Μ., ΣΕΙΝΤΟΣ Κ., ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΕΤΣΑΣ Σ., ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ Ε., ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Β., ΤΕΛΙΟΣ Α. (2011). «Θερμοκηπιακή καλλιέργεια μαρουλιού με την τεχνική του υδροπονικού συστήματος επίπλευσης» Περιλήψεις: ‘‘Η Συμβολή των Οπωροκηπευτικών στην Εθνική Οικονομία και την Υγεία του Ανθρώπου’’ 24ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ο. Βέροια Ημαθίας, 20-23 Οκτωβρίου 2009. 785-789.
 2. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Β., ΔΑΓΓΑΣ Τ., ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ Ε., ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Χ. (2011). «Η επίδραση του βορίου και ασβεστίου στην απόδοση και θρεπτική κατάσταση της ποικιλίας μηλιάς granny smith» Περιλήψεις: ‘‘Η Συμβολή των Οπωροκηπευτικών στην Εθνική Οικονομία και την Υγεία του Ανθρώπου’’ 24ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ο. Βέροια Ημαθίας, 20-23 Οκτωβρίου 2009, 105-109.
 3. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ B., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Χ., ΚΟΡΙΚΗ Α., ΧΑΤΖΗ Μ., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α. (2011). «Δυναμική της συσσώρευσης και της κατανομής του μολύβδου στο μαρούλι». Περιλήψεις: ‘‘Η Συμβολή των Οπωροκηπευτικών στην Εθνική Οικονομία και την Υγεία του Ανθρώπου’’ 24ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ο. Βέροια Ημαθίας, 20-23 Οκτωβρίου 2009, 573-577.
 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Β., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Χ., ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ Ε., ΚΟΡΙΚΗ Α., ΜΠΑΡΟΝΟΥ Α., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. (2011). «Η επίδραση του κομποστ από απόβλητα ελαιοτριβείων και της λίπανσης στην ανάπτυξη της εδαφικής μικροχλωρίδας και του βοτρύτη (Βotrytis cinerea p.) σε καλλιέργεια μαρουλιού». Περιλήψεις: ‘‘Η Συμβολή των Οπωροκηπευτικών στην Εθνική Οικονομία και την Υγεία του Ανθρώπου’’ 24ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ο. Βέροια Ημαθίας, 20-23 Οκτωβρίου 2009 753-758.
 5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Β., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Χ., ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ Ε., ΚΟΡΙΚΗ Α. (2011). «H αντίδραση των μικροοργανισμών του εδάφους υπεύθυνων για την ανοργανοποίηση του εδαφικού C και N στην προσθήκη Cu στο έδαφος σε συνδυασμό με την λίπανση». Περιλήψεις: ‘‘Η Συμβολή των Οπωροκηπευτικών στην Εθνική Οικονομία και την Υγεία του Ανθρώπου’’ 24ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ο. Βέροια Ημαθίας, 20-23 Οκτωβρίου 2009 579-583.
 6. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Χ., ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Β., ΚΟΡΙΚΗ Α., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΝΗΦΑΚΟΣ Κ., ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ.. (2011). «Διερεύνηση της επίδρασης των επίπεδων Ν και Ζn στην ανάπτυξη, απόδοση και συσσώρευση θρεπτικών στοιχείων στο μαρούλι και στο έδαφος». Περιλήψεις: ‘‘Η Συμβολή των Οπωροκηπευτικών στην Εθνική Οικονομία και την Υγεία του Ανθρώπου’’ 24ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ο. Βέροια Ημαθίας, 20-23 Οκτωβρίου 2009 591-595.
 7. ΧΟΡΜΟΒΑ Δ., BRANDT Κ., SHIEL R. S., OKELLO E. J., ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Β. (2011). «Επίδραση του Ν και του Κ στην περιεκτικότητα σακχάρων και καροτενοειδων σε θερμοσκοπική τάματα» Περιλήψεις: ‘‘Η Συμβολή των Οπωροκηπευτικών στην Εθνική Οικονομία και την Υγεία του Ανθρώπου’’ 24ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ο. Βέροια Ημαθίας, 20-23 Οκτωβρίου 2009. 615-618. 
 8. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Χ., ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Β., ΚΟΡΙΚΗ Α., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Χ., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α. (2011). «Η επίδραση διαφορετικών επιπέδων υγρασίας και λίπανσης στην ανάπτυξη απόδοση συσσώρευση θρεπτικών στοιχείων στο μαρούλι και στο Έδαφος». Περιλήψεις: ‘‘Η Συμβολή των Οπωροκηπευτικών στην Εθνική Οικονομία και την Υγεία του Ανθρώπου’’ 24ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ο. Βέροια Ημαθίας, 20-23 Οκτωβρίου 2009. 585-589.
 9. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, Β., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ Ν., ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Π. (2011). «Προσέλκυση της μύγας της Μεσογείου Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae), σε νέο δόλωμα». 14ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Ναύπλιο 11-14 Οκτωβρίου 2011.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.

Επικοινωνία

Σοφοκλή Βενιζέλου 1, 14123, Λυκόβρυση Αττικής

+30 210-2817302, 210-2827202, 210-2816974, 210-2832031

+30 2310 489044

www.soilscience.swri.gr

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand